कोंकण विभागीय आयुक्तपदी अण्णासाहेब मिसाळ

कोंकण विभागीय आयुक्तपदी अण्णासाहेब मिसाळ

नवी मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र शासनाने कोंकण विभागाच्या विभागीय आयुक्त (महसूल) पदावर अण्णासाहेब मिसाळ (भाप्रसे) यांची नेमणूक केली आहे. 

अण्णासाहेब मिसाळ यांनी आज रोजी कोंकण विभागीय आयुक्त (महसूल) पदाचा कार्यभार स्वीकराला आहे. मिसाळ हे यापूर्वी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. अण्णासाहेब मिसाळ यांचा जन्‍म १३ जून १९६१ साली झाला असून त्यांनी मराठवाडा विद्यापीठातून बीएससी (ॲग्रीकल्चर) व एमएसी (ॲग्रीकल्चर) केले आहे. मिसाळ यांनी हेगच्या इन्टिट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कडून डेव्हलपमेंट स्टडीजची पदवी प्राप्त केली आहे. २००४ सालच्या भाप्रसे बॅचमधून अधिकारी झाल्यानंतर उप आयुक्त (महसूल) कोकण विभाग या पदाचा कार्यभार त्यांनी सांभाळला. २०१४ ते २०१६ या कालावधीत त्यांनी जिल्हाधिकारी धुळे या पदावर उत्कृष्ट काम केले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ या पदावर ते २०१६ ते २०१९ या कालावधीत  ते कार्यरत होते. 

विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मिसाळ यांनी कोकण विभागात पर्यटन, पर्यावरण, फलोत्पादन आणि मत्स्यव्यवसाय यांच्या विकासावर आपला भर असेल, असे त्यानी सांगितले.