जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई (प्रतिनिधी) : 
मुंबई शहर जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयामार्फत जिल्ह्यातील उत्कृष्ट क्रीडापटू, गुणवंत क्रीडा मार्गदर्शक व गुणवंत क्रीडा कार्यकर्ता यांना जिल्हा क्रीडा पुरस्कार देऊन त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात येतो. सन २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन २०१८-१९ चे जिल्हा क्रीडा पुरस्कारासाठी मुंबई शहर जिल्ह्यातील पुरस्कारासाठी प्राप्त क्रीडा व खेळ प्रकारातील उत्कृष्ट क्रीडापटू (एक पुरुष/एक महिला खेळाडू व एक दिव्यांग खेळाडू),गुणवंत मार्गदर्शक व गुणवंत क्रीडा कार्यकर्ता यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज भारतरत्न राजीव गांधी जिल्हा क्रीडा संकुल, २ रा मजला, सायन-बांद्रा लिंक रोड, धारावी बस डेपो शेजारी, धारावी,सायन (प), मुंबई-४०० ०१७ येथून विनामूल्य प्राप्त करुन घेता येणार आहेत.

सदर पुरस्कारासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करण्याबाबतचे आवाहन यापूर्वीही करण्यात आले आहे. सदर पुरस्कारासाठीचे विहित नमुन्यातील अर्ज दिनांक १५ जुलै २०१९ पर्यंत कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई शहर (दुरध्वनी क्र. ०२२-६५५३२३७३) येथे संपर्क साधावा, असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई शहर यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.