कल्याण-डोंबिवलीतील अतिधोकादायक इमारतींचे विद्युत व जल जोडण्‍या खंडीत होणार

कल्याण-डोंबिवलीतील अतिधोकादायक इमारतींचे विद्युत व जल जोडण्‍या खंडीत होणार

कल्‍याण (प्रतिनिधी) : 
कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने जाहीर केलेल्‍या अतिधोकादायक इमारतींचे विद्युत व जल जोडण्‍या खंडीत करण्‍याचे आदेश आयुक्‍त गोविंद बोडके यांनी सोमवारी साप्‍ताहिक आढावा बैठकीत सर्व प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना दिले. 

साप्‍ताहिक आढावा बैठकीत आयुक्‍तांनी प्रभाग क्षेत्र अधिका-यांना त्‍यांचे प्रभाग क्षेत्रातील अतिधोकादायक वर्गिकरणातील जून्‍या इमारतीचे जल जोडण्‍या खंडीत करणे आणि विदयुत जोडण्‍या खंडीत करण्‍याबाबत महाराष्‍ट्र राज्‍य विज वितरण कंपनीला कळविण्‍याचे आदेश देखिल दिले आहेत. अतिधोकादायक इमारतींवर दि. ५ नोव्‍हेंबर, २०१५ च्‍या शासन निर्णयामधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्‍याच्‍या सुचना देखील आयुक्तांनी दिल्या आहेत.

महाराष्‍ट्र महापालिका अधिनियमातील कलम २६५ (अ) मध्‍ये इमारतीच्‍या भोगवटा करण्‍यास परवानगी दिल्‍याच्‍या दिनांकापासून किंवा तिच्‍या बांधकाम क्षेत्राच्‍या किमान ५० टक्‍के इतक्‍या क्षेत्राचा प्रत्‍यक्ष भोगवटा केल्‍याच्‍या तारखेपासून यापैकी जे आधीचा असेल, त्‍या दिनांकापासून ३० वर्षाचा कालावधी संपलेल्या इमारतीच्या मालक किंवा भोगवटादार यांनी आपली इमारत मानवी वस्‍तीसाठी राहण्‍यायोग्‍य असल्‍याचे 'बांधकाम सुस्थिती प्रमाणपत्र' महापालिकेकडे नोंदणी केलेल्‍या बांधकाम अभियंत्‍याकडून प्राप्‍त घ्यावे असे म्हटले आहे. त्‍याअनुषंगाने अशा इमारतधारकांनी तातडीने संबधित अभियंत्‍याकडुन स्‍ट्रक्‍चरल ऑडीट करुन घ्‍यावे. पावसाळयात अशा इमारतींची पडझड झाल्‍यास त्‍याला महापालिका जबाबदार राहणार नाही, असे महापालिकेने यापूर्वीच स्‍पष्‍ट केले आहे.

यावर्षी महापालिका क्षेत्रात धोकादायक १९१ आणि अतिधोकादायक २८२ अशा एकूण ४७३ इमारती असल्‍याचे जाहीर केले आहे. अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांनी तातडीने अन्यत्र स्‍थलांतरित व्‍हावे जेणेकरुन आपली कोणत्‍याही प्रकारची हानी होणार नाही. याबाबत संबंधितांनी दक्षता घ्‍यावी, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.